Без паспорта

I. Закон України

I. Про громадянство України

Стаття 1

Декларація про відмову від іноземного громадянства – документ, у якому іноземець, який узяв зобов’язання припинити іноземне громадянство і в якого існують незалежні від нього причини неотримання документа про припинення іноземного громадянства (підданства) або іноземних громадянств (підданств), засвідчує свою відмову від громадянства (підданства) іншої держави або громадянств (підданств) інших держав;

Незалежна від особи причина неотримання документа про припинення іноземного громадянства (підданства) – невидача особі, в якої уповноважені органи держави її громадянства (підданства) прийняли клопотання про припинення іноземного громадянства (підданства), уповноваженим органом такої держави документа про припинення громадянства (підданства) особи у встановлений законодавством іноземної держави строк (крім випадків, коли особі було відмовлено у припиненні громадянства (підданства) чи протягом двох років з дня подання клопотання, якщо строк не встановлено, або відсутність у законодавстві іноземної держави процедури припинення її громадянства (підданства) за ініціативою особи чи нездійснення такої процедури

Стаття 8 та  Стаття 9

Іноземці, які подали зобов’язання припинити іноземне громадянство (підданство), повинні подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту реєстрації їх громадянами України. Іноземці, які мають усі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання документа про припинення громадянства (підданства), але з незалежних від них причин не можуть отримати його, подають декларацію про відмову від іноземного громадянства.

II. Європейська конвенція про громадянство

Стаття 16. Ратифікована без зауважень

Збереження попереднього громадянства

Держава-учасниця не може зумовлювати набуття  або  збереження її громадянства відмовою від іншого громадянства або його втратою, якщо така відмова чи втрата  є  неможливою  або  не  може  розумно вимагатися.